Ismered Jézust?

Ha te is szeretnél visszatérni az Atyához, INDÍTSD EL az alábbi lejátszót és mondd el a megtérők imáját, hogy neked is fel legyen írva a neved az Élők könyvébe.

 

Mennyei Atyám!

Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd. Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenségnek a teremtője. Én is a te teremtményed vagyok.

Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened, de én ma elhatározom, hogy megtérek és elfogadom a Názáreti áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van!

Ezért a szívemet, életemet megnyitom!

Kérlek Uram! Jöjj a szívembe.

Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engemet a bűntől és annak minden következményétől!

Hiszek benned Jézus! Hiszem, hogy te vagy az élő Istennek a Fia, ki meghaltál az én bűneimért, és föltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engemet.

Elfogadlak Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak, s átadom az életemet, szívemet neked!

Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem!

Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni! És te vagy az Út!

Kérlek! Vezess engemet, a Mindenható jelenlétébe!

Dicsérlek, és áladalak téged!

Szeretlek Uram szívemből, lelkemből, erőmből a Názáreti Jézus nevében!

Dicsőség Istennek most és mindörökké!

Ámen!

 

A legismertebb példa a bibliában a megtérésre, a tékozló fiú története, amikor is magába szállt és felismerte hogy vissza kell térjen az Atyjához ahhoz, hogy megszabaduljon a szegénységtől és a nyomoruságtól. Az Ószövetség a héber tesúvá szóval jelöli a megtérést. Ennek jelentése visszatérés, visszafordulás, megfordulás, visszamenés – a régi magyar nyelvben egyébként ilyen értelmezésben használták a hétköznapokban is. Az Újszövetség a görög metanoein igét használja, amelynek a jelentése: átgondolja, megfontolja, meggondolja magát, megváltoztatja a véleményét, megváltoztatja a gondolkodásmódját. Összegezve, tehát, a megtérés egy radikális, 180 fokos megfordulást jelent, visszafordulást a rossz útról és elindulást Isten felé. Ez a gyakorlati életben magába foglalja a teljes gondolkodásmód és életvitel megváltoztatását Isten igéjének útmutatása szerint.