Tehetségünk szerkezete

Tehetségünk szerkezete
5377
Nem kell egész életünkben végig kínlódnunk! Az agyunk úgy lett megalkotva, hogy hét pillér sorrendje szerint működjön. Ha megtaláljuk ezt a sorrendet, akkor rendkívüli képességeket tárhatunk fel magunkban.

Számos kutatás kimutatta, hogy az intelligencia folyamatosan fejlődik és használat közben egyre nő. Így van ez a tehetségünkkel is. Eddig is bennünk volt a magja, de csak akkor tud felnövekedni tehetségünk palántája, ha felfedezzük és használni is kezdjük helyesen. Mindnyájunknak saját tehetsége van.

A tehetségünk nem jár le és nem fogy el! Csak az a helyzet, hogy ezt az elrejlett kincset felszínre is kell hozni. Miután megismered tehetséged felépítését, akkor leszel képes erre.

Ha időnket odaszánjuk arra, hogy eszünk “huzalozásán” változtassunk, “fejleszthetjük és átalakíthatjuk agyunk egyes részeit” úgy, hogy az igazi énünket megleljük. Valójában “agyunkban nincsenek gyenge vagy haszontalan területek, csak esetleg kevésbé dominánsak”. Elméd domináns és kevésbé domináns területeinek összessége tesz téged különlegessé. Ha rájössz, hogyan van “behuzalozva” az agyad, és milyen a tehetséged szerkezete, akkor felszínre hozhatod az igazi énedet. “Sőt, ezentúl gyorsabban tanulsz, oldasz meg feladatokat, világosabban gondolkodsz, többet érhetsz el és jobb vezető leszel.”

Tehetséged célja az, hogy örülj az egyediségednek és ne rejtsd véka alá azért, hogy hasonlóvá válj a többi emberhez! Isten hatalmas mivoltát különbözőségünkben is meglátjuk és dicsérhetjük Őt ezért a jóért!

A gondolkodásunknak hatása van agyunk és testünk egészségére. “Döntéseinket gondolataink irányítják és nekünk tejhatalmunk van fölöttük!” Tehetségünk használata megváltoztatja elménk belső szerkezetét. Minél többet használjuk az agyunkat és gondolkodunk, annál több kapcsolódás lesz az elménkben, s így több és több dolgot tudunk elraktározni benne, vagyis intelligensebbé válunk.

“Amikor gondolkodsz, változtatod az agyadat. Ha egyéni tehetséged sorrendje szerint gondolkodsz és ennek megfelelően élsz, egyre inkább pozitív irányba alakul az elméd.”

Tehetségedet általában valami hétköznapi dologban lelheted meg. A tehetséged élettapasztalataidnak, gondolkodásodnak, agyad működésének kombinációja.

“Saját felelősségünk gondozni a bennünk levő adottságot és küzdeni minden ‘tehetséggátló’ körülmény és gondolat ellen, ami az utunkba kerül. A tálentumokról szóló példázat (Máté 25:14-30) bemutatja, hogy jó sáfároknak lettünk elhívva. Nemcsak az anyagiakkal, hanem a tehetségünkkel is jól kell gazdálkodni.”

“A Harvard Egyetemen dolgozó Dr. Howard Gardner kutatásai kimutatták, hogy legalább hétféle intelligenciánk van: nyelvi, logikai/matematikai, térbeli/vizuális, zenei, intraperszonális (személyiségen belüli) és interperszonális (személyek közötti), valamint kinesztetikus (azaz mozgással kapcsolatos) intelligencia. Ezek mindenkinél más-más arányban kombinálódnak – nincs két egyforma ember.”

Így működnek gondolatpilléreink: Tegyük fel, hogy egy barátoddal beülsz egy étterembe. Beszélgetés közben a nyelvi és a személyek közti intelligenciánk dominanciája váltja egymást. Azért, hogy a székről ne essünk le, vizuális és kinesztetikus pillérünk a felelős. A hely hangulatának felmérésénél zenei intelligenciátok lép működésbe, ami egyébként nemcsak a zenére koncentrál, hanem segít „olvasni a sorok között”, azaz felmérni például a másik ember lelkiállapotát is. Kinesztetikus intelligenciátoknak köszönhetően könnyedén elmasíroztok a széksorok között, ha kimentek az illemhelyre, logikai intelligenciátok pedig akkor aktivizálódik, amikor megpróbáljátok megoldani egymás problémáját.

    Példák intelligencia típusokra az alábbiak: Azoknak, akiknél a zenei intelligencia dominál, ritmusra vagy dallamra van szükségük az információk feldolgozásához, így tipikusan a kezükkel, lábukkal dobolnak, dudorásznak vagy éppen tollat csattogtatnak hallgatás közben. Akiknél a vizuális intelligencia az első pillér, nem tudnak mereven, a tanár arcába meredve koncentrálni, mert gondolataik hamar átmennek absztraktba, és szemükkel a messzeségbe meredve elméjük máris rögzíti az elhangzottakat. Einstein is ilyen gondolkodású volt, akit tanárai „lassú észjárásúnak, bolond álmodozások rabjának” neveztek. Állítólag egyszer azt nyilatkozta, hogy “a képzelet fontosabb, mint a tudás”, és sok kísérletét képzeletben végezte el. Dr. Leaf szerint ez is megalapozott: “a képzeletben lejátszott dolgok ugyanis fizikailag ugyanolyan elváltozást okoznak az agyban, mint amikor valóban megtörténik az adott esemény.” Ezért sikeresebbek például azok a sportolók, akik magukban előre elgondolják a verseny folyását, lejátsszák magukban a meccet, vagy azok az előadók, akik előre végiggondolják a prezentációjukat, továbbá azok az orvosok, akik magukban „levezénylik” az előttük álló műtétet.
    A homloklebenyben van a Személyiségen belüli intelligencia pillére. Itt végezzük a döntéshozást, a tervezést, az alapos elemzést, a gondolatok közötti váltást, a célok kitűzését és a stratégiák kifejlesztését.
    Emögött találjuk a Személyek közti intelligenciapillért, mely a társas kölcsönhatást, a kommunikációt, a beszélőváltást és a másik szükségéért való érzékenységet segíti elő.
    Ezután következik a Nyelvi tehetség pillére, mely a szóbeli és az írott nyelvvel való kommunikációért felel.
    Ezt követi a Logikai/Matematikai tehetségpillér, melynek szerepe az érvelés, a logika, a tudományos gondolkodás, a számok és a problémamegoldás.

A következő a Mozgási tehetség pillére, mely a szenzomotoros képességekért, a tudatos érzékelésért, és a testtudatért vállal garanciát.

A mögötte levő a Zenei tehetség pillére zenei alapú, de ez a pillér felelős többek között az “olvasásért a sorok között” vagy ösztönösen, intuitív módú cselekvésért, az emberek szavai mögötti igazi üzenetet meglelve.

A hetedik gondolatpillér az agyunk hátsó felében található Vizuális/Térbeli intelligencia-pillér, ahol a képzelet és a gondolattérképek keletkeznek.

    “Ha az információ a hét pilléren keresztül a tehetségedhez legjobban illő sorrendben áramlik, akkor egy jelentéssel bíró kép áll össze elmédben és berögzül abba. Találd meg a megfelelő sorrendet és így magasabbra szárnyalhatsz képességeid terén.”
Forrás: Dr. Caroline Leaf – Tehetség vagy
             www.hetek.hu